Els protectors

Els protectors

 
Els ocupants de l'amagatall compten amb l'ajuda de quatre empleats d'Otto Frank: Miep Gies, Johannes Kleiman, Victor Kugler i Bep Voskuijl. Ells els procuren aliments, roba, llibres i moltes coses més.
A més, els mantenen al corrent de les últimes notícies que arriben de la ciutat. Males notícies en general, doncs pertot arreu s'organitzen redadas per a detenir als jueus que no fan cas de les citacions.

Els protectors solen callar alguns detalls, per a evitar que els amagats se sentin temerosos i angoixats.

 

Otto Frank i els protectors
Aquesta foto data d'octubre de 1945. D'esquerra a dreta: Miep Gies, Johannes Kleiman, Otto Frank, Victor Kugler i Bep Voskuijl.