La família

 

Anna i la seva família
Annelies Marie Frank neix el 12 de juny de 1929 a Frankfurt del Main (Alemanya).
És la segona filla d'Otto Frank i d'Edith Holländer.
La seva germana Margot té llavors tres anys.
Els Frank són jueus alemanys.
Els Frank i els Holländer són famílies jueves que porten diversos segles residint a Alemanya.

Anna i la seva mare,
un dia després de néixer

Edith Frank al costat de
les seves filles.
Foto feta el 10 de març de 1933 en el centre
de Francfort del Meno.

El pare de l'Anna treballa en el banc de la família; la mare és mestressa de casa.
Per a Margot i Anna és una època feliç. En el barri on viuen hi ha molts nens amb qui jugar.
No obstant això, els seus pares estan preocupats. Adolf Hitler i el seu partit culpen als jueus dels problemes socials i econòmics, convertint-los en bocs expiatoris. L'antisemitisme a Alemanya va en augment.