Desar i exportar un projecte

img73_8
DESAR UN PROJECTE
 • Quan treballem en un projecte, es recomanable DESAR sovint la feina i els canvis que s'hi van introduint.

 • La primera vegada que es vol desar el projecte només cal anar al menú Archivo i triar Guardar como, assignem un nom al arxiu del projecte i triem on es desa.

 • En les operacions successives només cal anar a Archivo i triar Guardar, i eXe ens indicarà on s'ha desat.

 • eXe dona a l'arxiu una extensió elp, que només és vàlida per treballar amb aquest programa.
  L'arxiu .elp inclou tot el contingut del projecte (text, imatges, vídeos...)

img75_8
RECUPERAR UN PROJECTE
 • Si necessitem modificar, continuar o ampliar un projecte només cal anar al menú Archivo, triar Abrir o Restaurar i localitzar l'arxiu .elp
img74_8
EXPORTAR UN PROJECTE
Els projectes o arxius d'eXe poden ser exportats en paquets directament publicables a la xarxa o en paquets SCORM compatibles amb els LMS Learning Management Systems (Sistemes de Gestió d'Aprenentatge).
 • Paquet SCORM 1.2

  SCORM és un estàndard desenvolupat en el àmbit de la tecnologia educativa amb la finalitat d'assegurar la reutilització i la interoperativitat dels continguts educatius digitals.
El paquet comprimit (.zip) que obtenim quan exportem un projecte eXe a SCORM 1.2 podrà importar-se a diferents plataformes com per exemple a Moodle.

 • Lloc web
Si exportem el projecte com un lloc web, directament podrem allotjar el projecte en un servidor d'Internet i ser utilitzat directament des d'una URL.
Si triem aquesta opció es crea un menú de navegació lateral que reprodueix l'arbre de continguts del projecte.