eXe, un editor XHTML

img58_8

L'editor d'eLearning XHTML (eXe) és un entorn que permet crear i dissenyar, desenvolupar i editar materials d'aprenentatge i ensenyament basats en pàgines web sense la necessitat de ser expert en XHTML.

Algunes característiques d'eXe:

  • eXe és una eina intuïtiva i fàcil de fer anar;
  • eXe és una eina que dona a la web un caràcter professional;
  • eXe és una eina que crea els materials web en local, sense haver d'estar connectat;
  • eXe integra en la seva interfície els elements de WYSIWYG , que permeten, durant el procés d'edició, poder veure quin serà el resultat final.

L'entorn d'eXe disposa d'un conjunt de recursos o "plantilles", que es coneixen com iDevices (Instructional Devices / "Recursos Instructius"), que permeten construir una seqüència d'aprenentatge i omplir-la de contingut. El diferents iDevices es poden distribuir en una seqüència de pàgines organitzades que configuren l'estructura dels materials.

L'editor eXe permet desenvolupar materials ajustats a les necessitats de lliurament del contingut i construir un recurs flexible i de fàcil actualització. Inclou un editor de "text ric" que permet l'edició bàsica i el formateig dels diferents camps de contingut dels iDevices.

Icono IDevice Instal·lació
  • L'eXe pot instal·lar-se en Windows XP i en sistemes Linux.
  • Instal·lació a Windows:
  • Salvar la darrera versió de l'arxiu executable exe_install_windows.exe a l'escriptori de treball.
  • Fer doble clic a l'arxiu i seguir les instruccions de l'instal·lador.
  • Les opcions recomanades són les que ens proposa l'instal·lador.
  • Iniciar l'eXe (en Windows):

Per iniciar l'eXe, cal fer doble clic a la icona que trobem a l'escriptori i que ens ha aparegut després de fer la instal·lació.

Una vegada iniciat, el programa llançarà eXe. Es recomanable maximitzar la finestra d'eXe
per utilitzar tot l'espai disponible.