Iniciar un projecte

Una vegada iniciat l'eXe ja podem començar a introduir les diferents configuracions i els elements que bastiran el nostre projecte.
Tot i que eXe permet de realitzar modificacions sobre la marxa, el millor es tenir una planificació prèvia del que es vol realitzar i seguir les diferents passes per al disseny del material:
  1. Definir les PROPIETATS
  2. Definir un CONTORN
  3. Seleccionar els iDEVICES, omplir-los de contingut, i construir la seqüència dels continguts d'aprenentatge.