L'entorn d'eXe

Icono IDevice L'entorn de l'editor
Muestra Imagen Menu principal
Menu principal
Muestra Imagen Configurar el contorn
Configurar el contorn
Muestra Imagen Configurar les propietats
Configurar les propietats
Muestra Imagen iDevices disponibles
iDevices disponibles
img24_8
Menú principal
Menú principal
El Menú conté les opcions següents: Arxiu (Archivo), Eines (Herramientas), Estils (Estilos) i Ajuda (Ayuda)

  • Arxiu. Entre d'altres hi trobem les opcions per Obrir un projecte que tenim guardat, Salvar o Guardar el projecte sobre el que estem treballant, Exportar el projecte com un Lloc Web o com un paquet SCORM, o Fusionar / Insertar un paquet prèviament creat al paquet en què estem treballant.
  • Eines. Aquesta opció del menú permet arrancar l'editor o Redactor d'iDevice, o seleccionar la llengua (Preferències) de la interfície d'eXe.
    Si eXe no respon a les accions que se li demanen, podem provar l'opció de Refrescar (Refresh Display).
  • Estils. Permet seleccionar un full d'estils per al projecte.
  • Ajuda. Permet comunicar un error del funcionament del programa (bug) o obtenir més informació d'eXe.
img25_8
Área de treball

 

L'àrea de treball

L'àrea de treball d'eXe està constituïda per tres zones ben diferenciades.
  • A l'esquerra hi ha dos àrees (opcions de Contorn i opcions d'iDevices) amb les eines que ens permeten organitzar i introduir el contingut.
  • L'espai d'edició funciona com un plafó on s'hi va afegint seqüencialment el contingut creat amb les eines d'iDevice. Poden editar i veure contingut. Des d'aquí podem accedir també a la pestanya Propietats que permet definir les característiques, les metadades bàsiques i la taxonomia per al projecte, així com afegir gràfics d'encapçalament i un títol.


L'estructura bàsica de tipus d'arbre, visible a l'àrea de Contorn, permet als usuaris afegir pàgines de contingut (branques o nusos) a la pàgina d'Inici. Si be un projecte admet múltiples nivells que es poden anar afegint a l'estructura d'arbre, es aconsellable utilitzar una estructura bastant plana per ser la ideal per presentar la majoria de continguts d'aprenentatge.