Mostrari #3

Examen SCORM

CONTESTEU LES SEGÜENTS PREGUNTES I COMPROVEU-NE ELS ENCERTS...

Assenyaleu quina comarca catalana té frontera amb França:


Alt Urgell
Cerdanya
Osona
Berguedà

De quina comarca Lleida n'és la capital?
Pla d'Urgell
Pallars Jussà
Segrià
Noguera

img38_8
Mapa de Catalunya per comarques

Les comarques

Les comarques han d'agrupar municipis amb característiques socials i històriques comunes i fer efectius els principis d'eficàcia, de descentralització i de participació en la prestació dels serveis públics. Els àmbits territorials han de coincidir amb els espais geogràfics en què s'estructuren les relacions bàsiques de l'activitat econòmica.


El govern i l'administració de la comarca corresponen al Consell comarcal. És constituït per regidors dels municipis que formen la demarcació, elegits d'acord amb els mecanismes establerts per la llei, segons el nombre total de membres que correspongui a cada Consell comarcal i d'acord amb els resultats electorals aconseguits en les eleccions municipals per "cada partit, coalició, federació o agrupació d'electors".


Les comarques són creades per Llei del Parlament de Catalunya, i actualment n'hi ha 41. Exerceixen les competències que els atribueixen les lleis del Parlament en matèries com l'ordenació del territori i l'urbanisme, la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials, la cultura, l'esport o el medi. Els consells comarcals també poden exercir la "iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya", amb la presentació de proposicions de llei.

 

Font: www.gencat.net

Icono IDevice Objetius
L'objectiu de la següent activitat és reconèixer que les noticies d'actualitat, tan les de la radio, de la televisió o dels diaris, són tan vàlides com els llibres per adquirir informacions i coneixements...

idevice icon MP3
Aquí teniu un fragment de les noticies emeses per la radio.....
Multi-select
Recordeu quan va tenir lloc aquesta notícia? Assenyaleu la resposta correcta:
A finals del 2006
A finals del 2005
Ahir
El mes passatAssenyaleu qui era ministre d'Interior de França quan van succeir els fets:
Ségolène Royal
François Mitterrant
Dominique de Villepin
Nicolas Sarkozy