Mostrari #5


Amb aquesta animació podreu entendre i practicar senzilles equacions...

 

Una equació és una igualtat entre expressions matemàtiques que només és certa per a certs valors de les variables que formen aquestes expressions. Aquestes variables s'anomenen normalment incògnites. Els valors que poden prendre les incògnites s'anomenen solucions de l'equació i solucionar una equació vol dir trobar aquests valors. Per exemple

 

x^2 - 5x + 6 = 0 \
és una equació d'una sola incògnita, la x. Com es pot comprovar fàcilment, qualsevol valor de x no compleix l'equació, només dos valors, x = 2 i x = 3, que són les seves solucions.
Què és la web 2.0?

Amb una mica d'humor aquest vídeo ens ho explica...